Protetika - krunice i mostovi, keramičke proteze, vizil proteze...


Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se prvenstveno bavi nadoknadom izgubljenog zuba, više zuba ili kompletnog zubnog niza, koja se može izvršiti mobilnim, fiksnim ili kombinovanim protetskim radovima.

Krunice i mostovi

Izrađujemo metalo-keramičke i keramičke krunice i mostove, takođe se izrađuju keramički veniri (ljuspice). 

Proteze

U ordinaciji "Pesoni Dent" proteze se rade od kvalitetnih akrilata sa metalnom podlogom (vizil) ili bez nje, zubi koji se postavljaju u proteze su od najboljih svetskih proizvođača, a mogu biti i porcelanski ili od keramike.

Biografija dr Marijane Janković


Dr Marijana Janković diplomirala je na Stomatoloskom fakultetu u Beogradu. Posle više godina rada u Domu zdravlja Novi Beograd i vise privatnih ordinacija, 2003.godine, osniva stomatološku ordinaciju Pesoni dent. Dr Marijana Janković još od studentskih dana gaji posebno interesovanje za estetsku stomatologiju - inspirativnu i dinamičnu oblast stomatologije koja se sve brže razvija kako bi što bolje odgovorila na želje i zahteve pacijenata. Vođena jakom željom za stalnim stručnim i naučnim napredovanjem, usavršavala se na vrhunskim kursevima estetske stomatologije, završila je kurs i radionicu o postavljanju zubnih implanata, razmenjujući iskustva sa vodećim svetskim stručnjacima iz oblasti stomatologije. Uz veliki entuzijazam i nepresušnu energiju, koja je vidno primetna u njenom radu sa pacijentima, dr Marjana Janković svakodnevno nastoji da što kreativnije primeni svoje znanje i talenat. Zahvaljujući bogatom iskustvu u radu sa pacijentima, kao i odličnoj informisanosti o potrebama i željama istih, dr Marijana Janković je izuzetno cenjena u stručnim krugovima.