Parodontologija


Parodontologija je grana stomatologije koja se bavi oboljenjima mekih tkiva I potpornog aparata zuba.

Kao što je poznato, mnoga oboljenja imaju svoje oralne manifestacije, tako da stomatologu pripada velika odgovornost u otkrivanju ovih oboljenja, pošto mnoga od njih prve simptome pokazuju u usnoj duplji. Sa druge strane oboljenja usne duplje imaju uticaj na opšte zdravstveno stanje. Odavno je dokazana veza između parodontoze I srčanih bolesti. Na kraju, zdrav parodoncijum je od izuzetne važnosti za očuvanje zuba.

 1. Oboljenja desni.
  parodontologija
 2. Oboljenja parodoncijuma.
  parodontologija
 3. Zatvorena kiriteža.
  parodontologija
 4. Otvorena kiriteža.
  parodontologija

Biografija dr Marijane Janković


Dr Marijana Janković diplomirala je na Stomatoloskom fakultetu u Beogradu. Posle više godina rada u Domu zdravlja Novi Beograd i vise privatnih ordinacija, 2003.godine, osniva stomatološku ordinaciju Pesoni dent. Dr Marijana Janković još od studentskih dana gaji posebno interesovanje za estetsku stomatologiju - inspirativnu i dinamičnu oblast stomatologije koja se sve brže razvija kako bi što bolje odgovorila na želje i zahteve pacijenata. Vođena jakom željom za stalnim stručnim i naučnim napredovanjem, usavršavala se na vrhunskim kursevima estetske stomatologije, završila je kurs i radionicu o postavljanju zubnih implanata, razmenjujući iskustva sa vodećim svetskim stručnjacima iz oblasti stomatologije. Uz veliki entuzijazam i nepresušnu energiju, koja je vidno primetna u njenom radu sa pacijentima, dr Marjana Janković svakodnevno nastoji da što kreativnije primeni svoje znanje i talenat. Zahvaljujući bogatom iskustvu u radu sa pacijentima, kao i odličnoj informisanosti o potrebama i željama istih, dr Marijana Janković je izuzetno cenjena u stručnim krugovima.