Ortodoncija


U ordinaciji Pesoni Dent, izrađujemo fiksne i mobilne aparate za korekciju zuba.

Ortodoncija je klinička specijalistička grana stomatologije koja se bavi prevencijom, dijagnostifikovanjem i ispravljanjem loše postavljenih zuba i okolnih struktura. Ispravljanje zuba, na duže staze, pravilno lečenje i saniranje problema rešava mnogobrojne poremećaje koji mogu da proisteknu iz malokluzija. Kada su pravilno poređani svi zubi, olakšana nam je oralna higijena i smanjen rizik od nastanka oboljenja desni i karijesa zuba. Kod zapuštenih slučajeva, nepravilan položaj vilica može izazvati poteškoće sa govorom, gutanjem, pa čak i sa pravilnim varenjem hrane.

Biografija dr Marijane Janković


Dr Marijana Janković diplomirala je na Stomatoloskom fakultetu u Beogradu. Posle više godina rada u Domu zdravlja Novi Beograd i vise privatnih ordinacija, 2003.godine, osniva stomatološku ordinaciju Pesoni dent. Dr Marijana Janković još od studentskih dana gaji posebno interesovanje za estetsku stomatologiju - inspirativnu i dinamičnu oblast stomatologije koja se sve brže razvija kako bi što bolje odgovorila na želje i zahteve pacijenata. Vođena jakom željom za stalnim stručnim i naučnim napredovanjem, usavršavala se na vrhunskim kursevima estetske stomatologije, završila je kurs i radionicu o postavljanju zubnih implanata, razmenjujući iskustva sa vodećim svetskim stručnjacima iz oblasti stomatologije. Uz veliki entuzijazam i nepresušnu energiju, koja je vidno primetna u njenom radu sa pacijentima, dr Marjana Janković svakodnevno nastoji da što kreativnije primeni svoje znanje i talenat. Zahvaljujući bogatom iskustvu u radu sa pacijentima, kao i odličnoj informisanosti o potrebama i željama istih, dr Marijana Janković je izuzetno cenjena u stručnim krugovima.