Izbeljivanje zuba


hijaluronske kiseline

Danas je izbeljivanje zuba postala priznata profesionalna procedura. Moguće je beleti sve prirodne zube vitalne i devitalizovane.

Postoji više tehnika sprovođenja procedure. Izbor zavisi od želje pacijenta i prebojenosti zuba.

  • 1. Tehnika beljenja u samoj ordinaciji gde u tretmanu od jednog sata sa posebnim svetski najbolje priznatim materijalima dolazi do trenutnog izbeljivanja sa produzenim dejstvom.
  • 2. Kućna tehnika-gde Vam se u ordinaciji napravi posebna" guma za zube" i dobijete gel koji koristite kući posle koga dolazi do promene boje posle jednog meseca upotrebe
  • 3. Kombinacija obe tehnike

implantacija zuba implantacija zuba

Biografija dr Marijane Janković


Dr Marijana Janković diplomirala je na Stomatoloskom fakultetu u Beogradu. Posle više godina rada u Domu zdravlja Novi Beograd i vise privatnih ordinacija, 2003.godine, osniva stomatološku ordinaciju Pesoni dent. Dr Marijana Janković još od studentskih dana gaji posebno interesovanje za estetsku stomatologiju - inspirativnu i dinamičnu oblast stomatologije koja se sve brže razvija kako bi što bolje odgovorila na želje i zahteve pacijenata. Vođena jakom željom za stalnim stručnim i naučnim napredovanjem, usavršavala se na vrhunskim kursevima estetske stomatologije, završila je kurs i radionicu o postavljanju zubnih implanata, razmenjujući iskustva sa vodećim svetskim stručnjacima iz oblasti stomatologije. Uz veliki entuzijazam i nepresušnu energiju, koja je vidno primetna u njenom radu sa pacijentima, dr Marjana Janković svakodnevno nastoji da što kreativnije primeni svoje znanje i talenat. Zahvaljujući bogatom iskustvu u radu sa pacijentima, kao i odličnoj informisanosti o potrebama i željama istih, dr Marijana Janković je izuzetno cenjena u stručnim krugovima.