Estetska stomatologija, bele plombe


estetska stomatologija

Dugogodišnji rad i iskustvo ordinacije "Pesoni Dent" u ovoj grani je pokazalo da je pored našeg rada kao najbitnijeg faktora drugi najbitniji faktor kvalitet materijala koji se koristi. U ordinaciji "Pesoni Dent" se koriste materijali najnovije generacije što nam danas pruža nesagledive mogućnosti.

Ova grana nudi rešavanje mmogih estetskih stvari:

  • 1. Nadoknaditi zub koji nedostaje.
  • 2. Ipraviti raspored zuba
  • 3. Izbeliti zube ili ispune
  • 4. Izlečiti ili preoblikovati meko tkivo
  • 5. I još mnogo toga

estetska stomatologija estetska stomatologija

Biografija dr Marijane Janković


Dr Marijana Janković diplomirala je na Stomatoloskom fakultetu u Beogradu. Posle više godina rada u Domu zdravlja Novi Beograd i vise privatnih ordinacija, 2003.godine, osniva stomatološku ordinaciju Pesoni dent. Dr Marijana Janković još od studentskih dana gaji posebno interesovanje za estetsku stomatologiju - inspirativnu i dinamičnu oblast stomatologije koja se sve brže razvija kako bi što bolje odgovorila na želje i zahteve pacijenata. Vođena jakom željom za stalnim stručnim i naučnim napredovanjem, usavršavala se na vrhunskim kursevima estetske stomatologije, završila je kurs i radionicu o postavljanju zubnih implanata, razmenjujući iskustva sa vodećim svetskim stručnjacima iz oblasti stomatologije. Uz veliki entuzijazam i nepresušnu energiju, koja je vidno primetna u njenom radu sa pacijentima, dr Marjana Janković svakodnevno nastoji da što kreativnije primeni svoje znanje i talenat. Zahvaljujući bogatom iskustvu u radu sa pacijentima, kao i odličnoj informisanosti o potrebama i željama istih, dr Marijana Janković je izuzetno cenjena u stručnim krugovima.